Jeg har et grunnleggende positivt livssyn. Jeg liker å fokusere på det som er bra, fremfor det som er mindre bra. Jeg elsker å skape små hverdagslykkeøyeblikk for meg selv og for menneskene rundt meg. Jeg liker å finne glede i de enkle ting, og jeg synes ofte at den gleden kan oppleves vel så god, som gleden de større anledningene frembringer. Jeg liker å se på en situasjon med et positivt fokus, og om jeg står ovenfor en utfordring eller et problem, enten det er på egne eller andres vegne, ser jeg raskt etter mulige løsninger eller positive sider ved situasjonen.   Jeg er positiv, derfor irriterende? Jeg har lenge merket at mitt positive utgangspunkt kan virke både irriterende, provoserende, naivt og mindre intelligent, særlig på mennesker med et annet grunnsyn enn meg selv. Av og til merker jeg det såpass sterkt, at jeg ser meg nødt til å

Les mer