Et nytt år er godt igang, og med det tenker mange av oss gjennom livet vårt. Tenker på hva vi vil ha mer av, hva vi ønsker oss mindre av og hvordan vi skal til akkurat det. I hvert fall gjør jeg det. Man kan si at nyttårsforsett er tullete, og størsteparten av oss bryter forsettene før januar måned er omme. Jeg er mindre opptatt av forsett, og mer opptatt av å bli mer bevisst på mine egne valg og prioriteringer, og hjelpe meg selv å fokusere på det jeg ønsker å ha mer av. For meg er denne årlige gjennomgangen en form for egenutvikling, mer enn at jeg setter strenge kriterier for hva som er lov og hva som ikke er lov – som dessverre har så alt for lett for å mislykkes, og jeg tror at uansett når og hvordan man gjør dette, så vil det kunne føre positive ting med seg. Nytt år, nye muligheter, nye lister – let’s go! — KLIKK på bildet for å lese mer.