Mine næreHvem er mine nære? Som jeg kan betro meg tilSom lar meg være meg selv fullt og heltsammen medalltid. Hvem er mine kjære?Som tilfører meg energiSom jeg deler min energi medi symbiose blir vi begge bedreenn alene. Hvem er mine inspirasjonskilder?Som jeg ser opp tilSom støtter og oppmuntrerbygger meg oppså jeg tror jeg kan klarealt.Disse menneskenedet er de som er mine virkelig nære, mine kjære,min inspirsjon– det er disse menneskenejeg skal bruke tid på. (Tekst og rare tanker: A. Valen-Utvik)